Go to the profile of Shuhei Matsumoto

Shuhei Matsumoto

Scientist, Shionogi
  • Shionogi
  • Japan