Go to the profile of Monika Kraszewska-Hamilton

Monika Kraszewska-Hamilton

Associate Business Manager at UCL Business PLC, UCL Business PLC